Філософські проблеми природознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Рижак Л. В.ФФФ-51с

Опис курсу

Методичне забезпечення курсу:

Рижак Л. Філософські проблеми природознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для магістрів філософського факультету за спеціальністю 034 – філософія. 2016 р. – 16 с.

Рижак Л. Програма та плани семінарських занять з курсу “Філософські проблеми природознавства”. – Львів, 2016. – 20 с.

Пакет тестових завдань (електронний варіант, 480) для проведення модуля 1, модуля 2.

Білети до усного іспиту.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму