Філософія (журналісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Добропас І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розробити навички критичного мислення, здатності осмислення логіки суспільного та культурного розвитку. Тому у курсі представлено не лише огляд концепцій, які дозволяють простежити  пошуки людством фундаментальних принципів мислення, спрямованого на пізнання природи, суспільства, культури та самої людини, але й запропоновано  засоби та методи,що дозволяють використати ці знання для аналізу як сучасних суспільних та політичних процесів, так і актуальних проблем, які постають перед особистістю.

Рекомендована література

  1. Андрущенко В., Губерський В., Михальченко М. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія. К., 2016 // http://shop.yurincom.com/files/zmist/Soc_Philos_zmist.pdf
  2. Кривуля О. М. Філософія: Навчальний посібник..// https://moskalik.at.ua/kurs_lekziy/01.filosofija_posibnik_krivulja.pdf
  3. Подольська Є.А. Філософія. Підручник.К.,2006 // http://culonline.com.ua/Books/Filosofia-Podolska.pdf
  4. Поправко О. Антропологія, 2016 //http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1950/1/Поправко%20О.В АНТРОПОЛОГІЯ_навч%20посібник.pdf
  5. Сегеда С. Антропологія //http://www.ukrcenter.com/!FilesRepository/Literature%5C_Upload3/00b8762c-434a-44d9-aa72-a40dad53b460.pdf
  6. Хрестоматія з філософії (ред. Чумакова А.І.)// https://stud.com.ua/42184/filosofiya/hrestomatiya_z_filosofiyi

Силабус:

Завантажити силабус