Філософія сталого розвитку людства

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Рижак Л. В.ФФФ-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Методичне забезпечення курсу:

Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства. Робоча програма навчальної дисципліни для магістрів філософського факультету за спеціальністю 034 – філософія, 2016 р. – 16 с.

Рижак Л. Програма та плани семінарських занять з курсу “Філософія сталого розвитку людства”. – Львів, 2016. – 21 с.

Білети до усного іспиту.

Пакет тестових завдань (електронний варіант, 650) для проведення модуля та іспиту.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус