Філософія (історики)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Сарабун О. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

МЕТА:

Ознайомлення студентів з ключовими історичними періодами розвитку філософії та її галузями, котрі ангажовані інтересом до проблем буття, пізнання, цінностей, природи людини, її гідності та свободи тощо.

ЗАВДАННЯ:

 • отримання знань про особливості філософського мислення та його історичну природу;
 • духовне збагачення в процесі осягнення змісту фундаментальних філософських проблем сучасності;
 • формування навиків критичного раціонального мислення та відповідальної інтелектуальної культури.

На основі вивчення курсу, студент повинен знати:

основні філософські ідеї, репрезентовані західноєвропейською культурною традицією, а також  місце та роль філософського знання у просторі сучасного духовно-інтелектульного життя.

У результаті засвоєних знань студент повинен уміти:

за участю критичного, аналітичного та несуперечливого мислення використовувати філософські методи дослідження у своїй науковій, суспільно-політичній та громадській діяльності.

 

 

Рекомендована література

 1. Баумейстер А. Вступ до філософських студій, або інтелектуальні подорожі до країни Філософії. – К.: Мала академія Наук України, 2017. – 238 с.
 2. Гільдебранд фон Д. Що таке філософія? – Львів: Колесо, 2008. – 244 с.
 3. Забужко О. Філософія і культурна притомність нації. – Доповідь, виголошена на 11-му Конґресі Міжнародної Асоціації Українознавців  у Львові в серпні 1993 р. Опубліковано: “Сучасність”. – 1994. ч. 3.
 4. Захара І. Лекції з історії філософії: навчальний посібник. – Львів : Вид-во ЛБА, 1997. – 398 с.
 5. Кемп П. Переосмислення філософії як сили слова. – Вісник Львівського університету. Філософські науки, 2008. – Вип. 11. – С. 7-14.
 6. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук; матеріали упорядкував і здійснив наукову редакцію Анатолій Карась. – Мюнхен ; Львів : Український вільний університет, 1995. – 164 с.
 7. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : навчальний посібник / Людмила Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.
 8. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія / Пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. – К. : Дух і літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2017. – 528 с.

Матеріали

Плани семінарських занять з Філософії для істориків

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму