Філософія інформаційного суспільства

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Ланюк Є. Ю.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФФм-11Ланюк Є. Ю.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати його слухачам знання, необхідні для характеристики процесу становлення інформаційного суспільства та його філософської рефлексії. В рамках дисципліни запропоновано огляд ключових аспектів інформатизації суспільства та дотичних до неї філософських, етичних, естетичних, соціологічних, антропологічних та футурологічних ідей.

Метою викладання курсу «Філософія інформаційного суспільства» є ознайомлення студентів із комплексом філософських та соціально-гуманітарних проблем, що виникають на етапі становлення інформаційного суспільства, яке низка дослідників визначає як «третю хвилю» (після аграрної та індустріальної) цивілізаційного розвитку людства.

Цілі курсу:

 • засвоєння студентами змісту основних теорій інформаційного суспільства;
 • оволодіння навиками цілісного аналізу та порівняння основних стадій соціально-технічного розвитку людства (аграрна – індустріальна – інформаційна);
 • вироблення навичок критичного аналізу впливу інформаційних технологій на політичні, економічні, соціальні та культурні тенденції сучасної епохи;
 • ознайомлення з основними філософськими ідеями, проблемами та концепціями, які пов’язані із становленням інформаційного суспільства;
 • формування уявлень про походження, основні етапи розвитку та тенденції еволюції інформаційного суспільства;
 • сприяння виробленню власної світоглядної позиції в контексті формування інформаційного суспільства.

Рекомендована література

 1. Тейлор, Чарльз. Етика автентичності / Пер. з англ. А. Васильченка. — К.: Дух і літера, 2002. – 128 с.
 2. Тоффлер, Елвін Третя Хвиля / 3 англ. пер. А. Євса. — К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. — 480 с.
 3. Фуко, Мішель. Наглядати і карати / К.: Основи, 1998. – 392 с.
 4. Харарі, Ювал Ной. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього / пер. з англ. Ярослава Лебеденка. — Харків: КСД, 2016. — 413 с.
 5. Bostrom, Nick. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies / Nick Bostrom. – Oxford University Press, 2014. – 328 p.
 6. Khanna, Parag. Technocracy in America: Rise of the Info-State / Parag Khanna. – CreateSpace, 2017. – 132 p.
 7. McIntyre Lee, Post-Truth. – MIT Press, 2018. – 236 p.
 8. Morozov, Evgeny. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom / Evgeny Morozov. –PublicAffairs, 2012. – 448 p.
 9. O’Neil, Cathy. Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy / Cathy O’Neil. – Crown, 2017. – 272 p.
 10. Pasquale, Frank. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information / Frank Pasquale. – Harvard University Press, 2016. – 320 p.
 11. Rushkoff, Doughlas. Renaissance Now! Media Ecology and the New Global Narrative.Explorations in Media Ecology, 1(1), 2002. – 21-32 pp.
 12. Sheridan, Connor, “Foucault, Power and the Modern Panopticon”. Senior Theses, Trinity College, Hartford, CT 2016. Trinity College Digital Repository, http://digitalrepository.trincoll.edu/theses/548
 13. Webster, Frank. Theories of the Information Society. 3rd edition / Frank Webster. – London: Routledge, 2006.  – 328 p.
 14. Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power / Shoshana Zuboff. – PublicAffairs, 2019. – 720 p.

Силабус:

Завантажити силабус