Філософія (економісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Сафонік Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб засвоїти історію та теорію філософських знань. Відтак у курсі репрезентовано як огляд концепцій філософських досліджень, так і процесів та інструментів, які потрібні для успішного виконання різновидів наукових завдань.

Мета курсу: Сприяти формуванню критичного мислення, комунікативної взаємодії й взаємодопомоги, творчий підхід до вирішення завдань та викликів сьогодення.
Завдання курсу: Розвинути здатність до теоретичного мислення, сприяти формуванню загальної культури особистості, ознайомити майбутнього бакалавра з широким колом філософських напрямів, принципів і понять, збагатити його суспільно-політичну ерудицію. Формувати методологічну основу для інтегрального підходу до вивчення як загальнонаукових, так і спеціальних дисциплін.

Рекомендована література

1. Ґордер Юстейн. Світ Софії. Роман про історію філософії . Львів : Вид-во: Літопис, 2007. 548 с.
2. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу (від давнини до сучасності). Київ : Темпора, 2019. 384 с.
3. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії. Онтологія людини. Київ “Абрис”, 1995. 336 с.
4. Нора К., Гьосле В. Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для дітей та дорослих. Київ :
Новий акрополь. 256 с.
5. Стейнберг Делія. Філософія для життя. Пізнати себе краще. Новий акрополь. 172 с.

Силабус:

Завантажити силабус