Маркетинг і менеджмент політичних кампаній (експериментальна політологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Литвин В. С.ФФІм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФФІм-51доцент Литвин В. С.

Опис курсу

Силабус курсу “Маркетинг і менеджмент політичних кампаній (експериментальна політологія)” (2020-2021)

Навчальна дисципліна присвячена проблематиці маркетингу та менеджменту політичних кампаній і проектів на підставі методик та методів експериментальної політології. Представлений курс розроблено як крос-дисциплінарний, зокрема на стику політології (політичних інститутів і процесів), психології та економіки. У вступній частині курсу заплановано ознайомлення студентів із призначенням та специфікою маркетингу та менеджменту політичних кампаній і проектів, а також із сутністю експериментів у політології, політичному менеджменті та маркетингу. Відповідно, студенти повинні бути ознайомлені зі сутністю, особливостями та проектуванням експериментів у політичному процесі. В основній частині курсу увагу заплановано приділити проблематиці: експериментів, квазіекспериментів і польових й натуральних експериментів у політичному менеджменті та маркетингу; розвитку експериментів у політології, політичному менеджменті і маркетингу; експериментальної логіки прийняття політичних рішень; прогнозування й експериментування у сфері поведінки, виборів та голосування; експериментів у сфері міжособистісних політичних відносин; експериментів із ідентичністю та етнічністю у політиці; експериментів із приводу політичних інститутів та політичної поведінки; експериментів у сфері політичних переговорів еліти та контреліти і з приводу формування урядів; вивчення й аналізу експериментальних даних.

Силабус:

Завантажити силабус