Дискурс-аналіз політичних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання про підхід дискурс-аналізу, методики, що до нього належать, та особливості їх застосування при вивченні політики. Політичний процес є динамічним виразником політичної системи суспільства, тому саме аналіз політичних процесів дозволяє зрозуміти особливості розвитку політичних інститутів, місце людини в політиці, стан та особливості розвитку політичної свідомості та культури населення. Програма курсу розділена на два змістових модулі: перший передбачає ознайомлення з специфікою та різноманіттям підходів та методи дискурс-аналізу, другий – можливостями використання дискурс-аналізу при дослідженні політичних процесів. Курс спрямований не лише на формування розуміння теоретичної складової, тобто можливостей використання дискурс-аналізу в політичній науці, але й забезпечує практичною складовою, тобто спрямований на формування у студентів навичок використання дискурс-аналізу в політологічних дослідженнях.

Рекомендована література

Йоргенсен М. В. Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: «Гуманитарный центр», 2008. 352 с

Лотман Ю. Семиосфера. Санкт-Петербург. :«Искусство –СПБ», 2001. 704 с.

Нагорна  Л.  Політична  мова  і мовна  політика.Діапазон  можливостей політичної лінгвістики. Київ: Світогляд, 2005. 315 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус