Архітектурні пам’ятки Львівщини

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФФК-41доцент Ліщинська-Милян О. І.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 

Вуйцик В. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові. – Львів,  1991.

Історія Львова. У 3-х т. / За ред. Я. Ісаєвича, М. Литвина, Ф. Стеблія. – Львів, 2006.

Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького, І. Підкови. – Львів, 2007.

Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові. – Львів, 1991.

Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. – Львів, 1997.

Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. – Львів, 2002.

 

Допоміжна

 

Білецький П. Українське мистецтво др. пол. ХVІІ-ХVІІІ ст. – К., 1981.

Вечерський В. Українські дерев’яні храми. – К., 2007.

Данилюк А. Народна архітектура Бойківщини. – Львів, 2004.

Могитич Р. Планування структура львівського середмістя і проблеми його датування // ЗНТШ. – Т.227.

Нога О. Іван Левинський: художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч. – Львів, 1993.

Овсійчук В. Українське мистецтво ХІV-пер. пол. ХVІІ ст. – К., 1985.

Памятники градостраительства и архитектуры Украинской ССР. – Т.3. – К., 1985.

Рожко М. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. – К., 1996.

Інформаційні ресурси

Січинський В. Львівський ренесанс //http://www.ji.lviv.ua/ji-library/lviv2/sichynskyj.htm

Українське бароко //http://istoriaukraina.narod.ru/baroko.htm

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму