Основи кататимно-імагінативної психотерапії

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Опис курсу

Дисципліна «Основи кататимно-імагінативної психотерапії» є нормативною дисципліною з спеціальності психологія для освітньої програми магістр, яка викладається в 2 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб мати вміння проведення кататимно-імагінативної психотерапії. Тому у курсі представлено як огляд теоретичних основ методу, так і технік і інструментів, які потрібні для психотерапевтичної роботи в методі символдрама.

Мета курсу «Основи кататимно-імагінативної психотерапії» – ознайомлення з методом кататимно-імагінативної психотерапії, засвоєння теоретичних основ методу, її основних технік, отримання індивідуального досвіду імагінацій.

Силабус:

Завантажити силабус