Спеціаліст

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “Спеціаліст” підготовка на філософському факультеті здійснюється за спеціальностями:

  • Політологія;
  • Психологія;
  • Філософія;
  • Культурологія.

Спеціалісти-політологи (галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки», спеціальність 7.03010401 «Політологія») (крім всього, що властиве для бакалаврів-політологів) узагальненим об’єктом діяльності мають сфери політичного життя, які пов’язані із політикою – політичну культуру та політичну поведінку, політичні системи, державний устрій, владні відносини, громадянське суспільство тощо. Спеціалісти-політологи підготовлені до роботи в таких галузях економіки: видання журналів і періодичних видань, діяльність у сфері радіомовлення, діяльність у сфері телевізійного мовлення, діяльність інформаційних агентств, надання інших інформаційних послуг, діяльність у сфері зв’язків із громадськістю, дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, інша професійна, наукова та технічна діяльність, регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування, надання комбінованих офісних адміністративних послуг, організування конгресів і торговельних виставок, регулювання у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування, загальна середня, професійно-технічна та вища освіта, допоміжна діяльність у сфері освіти, діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури, діяльність професійних громадських організацій, діяльність професійних спілок, діяльність релігійних організацій, діяльність політичних організацій, діяльність інших громадських організацій, діяльність екстериторіальних організацій і органів тощо. Спеціалісти-політологи здатні виконувати такі професійні роботи: асистент, викладач вищого навчального, професійного навчально-виховного, професійно-технічного навчального та середнього навчально-виховного закладу, вихователь-методист, методист, методист заочних шкіл і відділень, вчитель початкового навчально-виховного закладу, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, викладач, лектор, педагог-організатор, консультант, державний експерт, помічник-консультант народного депутата України, радник (органи державної влади), спеціаліст державної служби, експерт із суспільно-політичних питань, політичний оглядач, політолог, помічник керівника підприємства (установи, організації), референт, керівник органу самоорганізації населення, організатор громадських заходів, секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної), секретар центрального органу виконавчої влади, фахівець з інтерв’ювання тощо. Виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції, якими володіють спеціалісти-політологи (крім того, що властиво для бакалаврів-політологів): забезпечення високого фахового рівня організації політичних досліджень шляхом опрацювання доступних джерел інформації, вивчення показників суспільного-політичного життя на підставі аналізу соціально-економічних, політичних процесів; застосування ефективних методів, процедур та технологій політичних досліджень шляхом забезпечення внутрішньої упорядкованості та погодженості окремих елементів наукового пошуку; застосування різнопланових методів обробки суспільно-політичної та іншої наукової інформації в процесі проведення дослідження; здійснення політичних досліджень невідривно від історичних передумов та атрибутів розвитку суспільно-політичних поглядів; забезпечення високого фахового рівня досліджень сучасних політичних інститутів і процесів; створення умов для ефективної комунікаційної взаємодії; організація навчально-виховного та освітнього процесу, інструктування діяльності культурно-просвітніх установ та навчальних центрів; організація діяльності в межах адміністративних органів, громадських, політичних, релігійних та екстериторіальних організацій, організація громадських заходів; організація та планування виборчої кампанії; формування ефективності та реалізація планів управлінської діяльності; здійснення контролю інформації, отриманої в процесі політичного дослідження; діяльність у сфері зв’язків з громадськістю; прогнозування тенденцій розвитку політичного процесу на підставі застосування специфіки історії становлення політичних поглядів тощо.

Спеціалісти-психологи підготовлені в залежності від своєї спеціалізації, можуть виконувати аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції, вивчають існуючі та розробляють методи вивчення особистості, займаються корекцією психічних явищ людини, пропонують та впроваджують рекомендації щодо оптимізації процесів трудової та навчальної діяльності, умов праці і відпочинку. Важливим в діяльності фахівця-психолога є розв’язання проблеми адаптації особи до нових умов та налагодження життєдіяльності у різних умовах. Спеціаліст готується до роботи в умовах ринкових відносин і багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в організаціях, незалежно від форми власності, які займаються виробництвом  і реалізацією послуг, а також в органах державного управління, консультаційних фірмах. Спеціаліст-психолог може обіймати посади, які вимагають самостійних досліджень, прийняття складних рішень, глибоких професійних знань для вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач: профконсультант, спеціаліст з надання допомоги неблагополучним сім’ям, спеціаліст з соціальної роботи; науковий співробітник (психологія); консультант психолого-медико-педадогічної консультації, консультант із суспільно-політичних питань. Випускники вищого навчального закладу за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”  будуть переважно працювати в таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука і наукове обслуговування; об’єднання громадян.