Проекти та теми

Проекти та теми науково-дослідних робіт кафедр філософського факультету:

Кафедра психології:

Тема: Психологічні детермінанти розвитку особистості в умовах соціально-політичної трансформації українського суспільства. Науковий керівник: Грабовська Софія Леонідівна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри психології. Термін виконання: 01.2015–12.2017.

Кафедра політології:

Тема: Інституційний вимір політичного процесу. Україна і світ. Науковий керівник: Поліщук Микола Васильович, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри політології філософського факультету. Термін виконання: 01.2013 – 12.2015.

Кафедра теорії та історії культури:

Тема: Становлення нової соціокультурної реальності в Україні. Науковий керівник: Мельник Володимир Петрович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії культури філософського факультету. Термін виконання: 01.2013–12.2015.

Кафедра історії філософії:

Тема: Методологічні проблеми дослідження української філософії. Науковий керівник: Пашук Андрій Іванович, доктор філософських наук, професор. Термін виконання: 01.2013–12.2015.

Кафедра філософії:

Тема: Філософські парадигми сучасного цивілізаційного розвитку: остання третина ХХ – початок ХХІ століть. Науковий керівник: Карась Анатолій Феодосійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії філософського факультету. Термін виконання: 01.2015–12.2017.

Кафедра теорії та історії політичної науки:

Тема: Методологія та критерії оцінки формування та реалізації міських політик в Україні у контексті просторово-часових детермінант. Науковий керівник: Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки. Термін виконання: 06.2014 –12.2015.

Завантажити проекти та теми науково-дослідних робіт кафедр філософського факультету у табличному вигляді.