Cпеціалізовані Вчені ради

На філософському факультеті діє дві Спеціалізовані Вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій – з філософських наук і з політичних наук.

Спеціалізована Вчена рада Д 35.051.02 (філософські науки):

Склад Спеціалізованої Вченої ради:

Голова ради: Мельник Володимир Петрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.

Заступник голови: Пашук Андрій Іванович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05.

Вчений секретар: Сінькевич Ольга Борисівна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.

Члени ради:

Альчук Марія Павлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05;

Гапон Надія Павлівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05;

Гоян Ігор Миколайович, д.філос.н., професор, декан філософського факультету, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 09.00.05;

Денисенко Валерій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03;

Держко Ігор Зеновійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 09.00.05;

Зайцев Микола Олександрович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Острозька академія», спеціальність 09.00.03;

Кашуба Марія Василівна, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05;

Карась Анатолій Феодосійович, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03;

Лисий Василь Прокопович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.05;

Сичивиця Олег Михайлович, д.філос.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03;

Скринник Зоя Едуардівна, д.філос.н., професор, завідувач кафедри, Львівський банківський інститут Університету банківської справи, спеціальність 09.00.03;

Тімченко Олександр Павлович, д.філос.н., доцент, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03.

Захисти дисертацій по Спеціалізованій Вченій Раді Д 35.051.02 (2014 р.)

Спеціалізована Вчена рада Д 35.051.17 (політичні науки):

Склад Спеціалізованої Вченої ради:

Голова ради: Денисенко Валерій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Заступник голови: Вдовичин Ігор Ярославович, д.політ.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Вчений секретар: Бунь Вікторія Вікторівна, к.політ.н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 23.00.01.

Члени ради:

Бортніков Валерій Іванович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Гапон Надія Павлівна, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Гетьманчук Микола Петрович, д.істор.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Климончук Василь Йосифович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Мельник Володимир Петрович, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Мельник Ігор Андрійович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Романюк Анатолій Семенович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Сичивиця Олег Михайлович, д.філос.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Старіш Олександр Григорович, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Турчин Ярина Богданівна, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.01;

Шерман Олена Михайлівна, д.політ.н., професор, спеціальність 23.00.02;

Хома Наталія Михайлівна, д.політ.н., доцент, спеціальність 23.00.02.

Захисти дисертацій по Спеціалізованій Вченій раді Д 35.051.17 (2014 р.)

Захисти дисертацій по Спеціалізованій Вченій раді Д 35.051.17 (2015 р.)