Увага! До 15 грудня 2018 р. триває збір наукових статей до піврічника “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej”

14.11.2018 | 18:35

До уваги викладачів, аспірантів, докторантів, студентів й інших зацікавлених осіб!

За участі кафедри політології готується черговий піврічник “Studium Europy Srodkowej i Wschodniej” (м. Кутно, Республіка Польща), який індексується в наукометричній базі IndexCopernicus.

Триває збір наукових статей. Термін подання текстів – 15 грудня 2018 р.

Рукописи статей подавати доц. Литвину Віталію Сергійовичу за електронною адресою: lytvyn.vitaliy@gmail.com

Вимоги до текстів статей у піврічнику:

 1. Тексти мають бути підготовлені польською або англійською мовами, а назви статей польською, англійською та українською;
 2. Анотація (”Streszczenie” – польською, „ Summary” – англійською) не повинна мати більше 100 слів і має розкривати мету, завдання та результати дослідження;
 3. „Ключові слова” („Słowakluczowe” – польською, „Keywords” – англійською) мають включати основні категорії, що використовуються в дослідженні (від 3 до 8);
 4. Інформація про автора має включати в себе: прізвище та ім’я, наукове звання та ступінь, навчальний заклад і посаду, e-mail;
 5. Тексти мають бути підготовлені в програмі WORD, кегля 12 NewTimesRoman, 1,5 інтервал;
 6. Подані до редакції матеріали не повинні перевищувати 22 сторінки;
 7. Кожна таблиця/малюнок мають мати свій номер, назву і джерело інформації. Номер і назва мають знаходитися над таблицею/малюнком, а джерело – під таблицею/малюнком;
 8. Посилання слід давати у підстрочнику двати згідно наступних зразків:
 • монографія: A.Elliott,Współczesna teoria społeczna. Wprowadzenie., Warszawa 2011, s. 4.
 • стаття в журналі: T. Kowalski, Witkacydzisiaj, „PrzeglądPolonisty”, 2007 nr 4, s. 7.
 • Колективна праця: Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A.Antoszewski,R.Herbut,       Wrocław 2008, s. 22.
 • Стаття з колективної праці: J. Witkowski, Polskiewybory, w: Wyboryparlamentarne w Polsceporoku 1989, red. S. Kobus, Warszawa 2007, s. 54.

Консолідовану версію вимог можна завантажити за посиланням.