Ярошенко Тетяна Миколаївна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Курси

Біографія

Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1989). Асист. (1989), аспірант (1992–95), з 2005 доц. каф. теор. та іст. культ. Львів. ун-ту.

Наук. інтереси: філос. антропол.; компаративний аналіз філос., етичних, культуролог. проблем; типологія культ.; самобутність і діалог нац.-регіон. культур; специфіка укр. нац. характеру, духовності та культури. Автор бл. 30 наук. праць, зокр., навч. посібн. Лекції з історії світової та вітчизняної культури (Львів, 2005, у співавт.); навч. посібник Регіональна типологія культури (Львів, 2007); статей:Сучасна реконструкція етики “Любові і Віри” С. К’єркегора (Дрогобич, 2004), Страждання як сучасна проблема філософсько-гуманітарного знання (Львів, 2005), стаття –  Межовість як проблема сучасної філософської етики (Харків, 2006).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!