Свідерська Ольга Іванівна

Посада: ст. лаборант психологічної служби Львівського національного університету ім. І. Франка

Наукові інтереси

Політична психологія, політологія, психологія масової політичної поведінки.

Публікації

Автор статей:

  1. Теоретико-методологічні аспекти типологізації політичної поведінки / О. І.Свідерська // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2015. Випуск 7. С. 349–355
  2. Теоретико–методологічні аспекти віртуальної масової політичної поведінки в сучасних суспільствах / О. І. Свідерська // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» Випуск 109 (№ 6) Київ – 2016. С. 335-338.
  3. Політико-психологічні виміри детермінант політичної поведінки / О. І. Свідерська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова Випуск 19’2016 . С. 89-94.
  4. Філософсько-психологічні аспекти корекції девіантної поведінки молоді України /    О. І. Свідерська (у співавторстві) // Зборнік навуковых прац Гульні і забавы у культуры правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі: змены сацыяльнай парадыгмы. Брэст “Альтэрнатыва” 2016.
  5. Масова політична поведінка в індивідуалізованому суспільстві / О. І. Свідерська // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2013. Випуск 3. С. 286–294
  6. Psychological determinants of mass political behaviour in Ukraine (on the basic Revolution of Dignity in 2013-2014 years) / Olja Sviderska / Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Wydanictwo Wyźsej Szkoƚy Gospodarki Krajowej № 5 czerwiec 2016.

Біографія

(19.09.1985 р., смт. Жвирка) – психолог, здобувач кафедри теорії та історії політичної науки, триває робота над кандидатською дисертацією за темою «Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки в транзитних суспільствах». У 2009 закінчила кафедру психології філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка. 2009-2011 викладач кафедри ТМПП ЛьДУВС;  З 2011 року – ст. лаборант психологічної служби університету.