Сафонік Лідія Миколаївна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: соціальна філософія, антропологія, метафізика, онтологія,  сенсологія.

Курси

Публікації

АВТОРЕФЕРАТ Л. Сафонік

Антропологія в системі народознавчих наук

Безпритульність як можливість витворення cенсу життя (на прикладі філософської позиції Еміля Сьорана)

Вино і філософія пошук єдності

Деконструкція метафізики як вивільнення онтологічних смислів

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах Л. Сафонік

Екзистенційна фрустрація як криза ціннісних орієнтирів людини та втрата сенсу життя філософії ХХ сторіччя

Інший як умова витворення сенсу життя в філософії ХХ сторіччя

Кризовий стан сучасної антропології

Критика антропологічної традиції у фундаментальній онтології М. Гайдеггера) (2)

Метафізика єдиного та множинного

Метафізика як філософія сенсу

МОНОГРАФІЯ Буттєвість сенсу людського життя

Пошук нової онтологічної укоріненості людини у бутті як сенс життя

Проблема зв’язку антропології з етнографією, етнологією та соціологією

Розуміння сенсу життя в антропологічній думці М. Шелера, А. Гелена та Г. Плеснера компаративний аналіз

Сенс життя європейської людини ХХ сторіччя як множина буттєвих смислів

Сенс життя та смисли буття проблема розмежування

Сенс життя як реалізація цінностей у філософському доробку Йоганесса Гессена

Символізм у дискурсі вина

Смисли буття як підгрунтя сенсу життя в фундаментальній онтології Мартіна Гайдеггера

Смислова мозаїчність буття сучасної людини

Список праць доктора філософських наук, доцента САФОНІК ЛІДІЇ МИКОЛАЇВНИ

Тіло як знакова система

Формування концепту «схильності до спільного блага» як гарантія виживання спільноти

Чому необхідна деконструкція метафізики

 

 

Біографія

САФОНІК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА (04.11.1964, с. Сварині Володимирецького р-ну, Рівненської обл.) – філософ, кандидат філософських наук (Еклектика як спосіб пізнання, 1996), доктор філософських наук (Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антропологічний контекст, 2017).
Випускниця філософського факультету Київського державного ун-ту імені Т. Г. Шевченка (1989). Аспірант кафедри філософії (1989–1992), докторант кафедри філософії (2014–2017), доцент кафедри філософії з 2002 року.
Автор понад 60 наукових праць.

Проекти

Підготовка монографії “Пошук сенсу життя у сьогоденні”

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!