Петровська Інга Ростиславівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Inha.Petrovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Психологія становлення громадянської ідентичності особистості, Психодіагностика, Психологія прийняття рішень

Курси

Публікації

Автор понад 70 статей та тез доповідей: Emigration sentiment among the students in the context of their civic identity (2016), Громадянська ідентичність у контексті сучасної світової психологічної думки (2016), Розробка та психометрична перевірка опитувальника “Громадянська ідентичність” (2016), Структурно-типологічний підхід до аналізу громадянської ідентичності (2015), Типи громадянської ідентичності студентської молоді (2015), Особливості сприйняття іміджу особистості політичного лідера (2015), Особливості психологічної готовності до професійної діяльності студентів-психологів з різним комунікативно-особистісним потенціалом (2015), Соціальна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх психологів (2015), Щодо проблеми розвитку кар’єрного потенціалу студентів (2014), Особливості формування авторитету викладача вищого навчального закладу (2013) та ін.

Автор 25 навчально-методичних матеріалів. Методичні матеріали до навчального курсу “Психологічна служба” (2016), Методичні матеріали  до навчального курсу “Психодіагностика” (2016), Практикум з психодіагностики (2014), Навчальний посібник “Психологія реклами в схемах і таблицях” (2013), Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (2012) тощо

Біографія

В 1995 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка».

В 2005 році захистила дисертацію на тему «Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень».

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології і педагогіки.

З 1995 по 2015 рік – працювала на кафедрі психології, педагогіки і соціального управління НУ «Львівська політехніка».

З 2015 року працює на кафедрі психології ЛНУ ім. Івана Франка.

Нагороди

нагороджена Дипломом НУ “Львівська політехніка” за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю (2013 р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!