Мащак Світлана Остапівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: svitlana.mashchak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Психологія розвитку, творчий потенціал особистості, тайм-менеджмент, політична психологія, психологічні аспекти навчання, виховання, розвитку особистості, порівняльно-психологічні аспекти психічної діяльності людини та тварини.

Курси

Публікації

Автор статей:  Rozwoj psyhologicznych i edukacyjnych kompetencji przyszlych nayczycieli jako warunek udanej pracy; Комунікативна компетентність юнацтва як об’єкт уваги психолога; Психолого- педагогічні аспекти розвитку професійної рефлексії майбутнього вчителя;Сучасна криза духовності як передумова вчинення правопорушень; Експресивність та емоційність наукового викладу; Інтернет-залежність як чинник девіантної поведінки підлітків; Моральні цінності сучасної молоді як об’єкт уваги психолога; Професійна компетентність майбутнього вчителя у сфері навчання та самонавчання як психологічна проблема; Формування професійної компетентності майбутнього менеджера- професіонала; Психологічні аспекти роботи психолога із важковиховуваними дітьми;

Автор навчально-методичних посібників:

Порівняльна психологія; Психологія творчості; Педагогічна психологія; Психологія праці; Теорія і практика управління соціальними системами.

Біографія

(19.ХІІ.1968, м. Дрогобич Львів. обл.) – кандидат психологічних наук (Психологічний аналіз розвиваючої взаємодії підлітків, 1995), доцент (2000).

Закінчила філологічний ф-т ДДПУ імені Івана Франка (1991), з 1992 – аспірант Київського науково-дослідного інституту психології ім. Г.С. Костюка. З 1995 викладач кафедри психології, а з 1998 на посаді доцента каф. психології ДДПУ імені Івана Франка, присвоєно вч. звання доцента в 2000; 2013 – доцент кафедри психології ЛНУ імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!