Мальчевський Олег Миколайович

Посада: асистент кафедри теорії та історії культури

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Біографія

Закінчив іст. ф-т. Львів. ун-ту (1987), аспірант. каф. теорії та іст. культури філос. ф-ту (1992). З 1992 – асист. каф. теорії та іст. культури.

Наук. інтереси: іст. релігії, міжконф. відносини, їх вплив на процеси сусп.-політ. та нац.-культ. розвитку в Україні, проблеми розвитку укр. культури. Автор понад 20 наук. та навч.-метод. праць, в т.ч. колективного навч. посібн. Лекції з історії світової та української культури (Львів, 2005), статей: Витоки української національної ідеї (XVI – перш. пол. XVII ст.) (Львів, 2002), Особливості дослідження питань взаємовпливу національної та конфесійної свідомості в українській історіософській думці XVI – перш. пол. XVII ст. (Львів, 2004), Місце і роль уніатської церкви у процесі українського націогенезу (кін. XVI перш. пол. XVII ст.) (Львів, 2005).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!