Лосик Ореста Миколаївна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Наукові інтереси: ідентичність в сучасній історії ідей, постмодерністські тенденції у філософії та культурі, семіотика пам’яті, антропологія культури.

Курси

Біографія

ЛОСИК Ореста Миколаївна (18.ХІ.1977, Львів) – мистецтвознавець, філософ, канд. філос. наук (Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму, 2005).
Закінчила ф-т історії і теорії культури мистецтва Львів. акад. мистецтв (2000), магістратуру філос. ф-ту Львів. ун-ту (2001). Аспірант Львів. ун-ту (2001–2004), асист. каф. філос. з 2002. Стипендіат Дж. Сороса (К., 1998–99), Міжнар. Вишеградського Фонду (Варшава, 2005–2006).
Автор понад 20 наук., наук.-метод. праць, перекладів (з польс. та франц.), зокр. статей: Свобода інтелектуалів, або чи може реконструкція бути відповідальною (2003). Пост/модерн, пост/модерність, пост/модернізм: генеалогія поняття у гуманітарно-філософському тезаурусі (2004).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!