Лазарович Надія Василівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Наукові інтереси

Наукові інтереси: українська культура: історія та сучасність, філософія культури, соціальна філософія, етика, естетика.

Публікації

Біографія

Біографія

1998 – 2002 рр. – навчання на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, бакалавр філософії (2002 р.).

2002 – 2003 рр. – навчання у магістратурі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, магістр філософії (2003 р.).

2003 – 2006 рр. – навчання у аспірантурі при кафедрі теорії та історії культури Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність «філософська антропологія, філософія культури».

2007 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Соціально-субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства: філософсько-культурологічний аналіз».

2015 р. – присвоєння вченого звання доцента кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

З 2007 р. працюю на посаді асистента, а з 2011 р. – на посаді доцента кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

Курси: «Формування нової соціокультурної реальності в Україні», «Історія української культури», «Етика й естетика», «Культурна антропологія».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!