Ланюк Євген Юрійович

Посада: асистент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: естетика політики, комунікативний вимір сучасних соціокультурних процесів.

Публікації

Наукові статті у фахових виданнях:

  1. Ланюк Є. Естетика як форма пізнання та осмислення політики / Є. Ланюк. – Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Філософія. Соціологія. Політологія. – Т.21. – №9/2. – С. 109-114
  1. Ланюк Є. Естетика і політика: форми взаємодії / Є. Ланюк. – Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інституту». Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – №1. – С. 38-43
  2. Ланюк Є. Форми діалогічності політики і мистетцтва в гомерівському епосі / Є. Ланюк. – Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Філософія. Соціологія. Політологія. – Т.22. – №9/2. – С. 161-169
  3. Ланюк Є. Естетика політичних теорій західноєвропейського Середньовіччя / Є. Ланюк. – Філософія і політологія в контексті сучасної культури (науковий журнал). – №8. – Дніпропетровськ: 2014. – 230-235
  4. Ланюк Є. Естетика політичних теорій епохи Відродження / Є. Ланюк. – Вісник Львівського національного універстету ім. І. Франка «Філософсько-політологічні студії». – №4 – 2014. – С. 197-211
  5. 6 Ланюк Є. Діалогічність політики і естетики у світоглядній парадигмі цивілізацій Стародавнього Сходу. – Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка «Філософсько-політологічні студії». – №4 – 2014. – С. 230-241
  1. Ланюк Є. Форми діалогічності політики і мистецтва у контексті світоглядно парадигми раціоналізму Нового часу / Є. Ланюк. – «Грані» (науковий і теоретичний альманах). – Дніпропетровськ. – №11 (115). – С. 64-71
  2. Laniuk Y. The idea of the escape from freedom of Erich Fromm in light of post-industrial and globalization changes of modern societies: a theoretical analysis / Y. Laniuk. – Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Kutno. – №2 (2014). – S. 148-156

Біографія

Ланюк Євген Юрійович, народився 8 травня 1990 р. у Львові. У 2012 р. закінчив ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Політологія». Впродовж 2012 – 2015 рр. навчався в аспірантурі кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Історичні типи діалогічності політики і мистецтва: вплив на формування людських свобод» і здобув науковий ступінь кандидата політичних наук.

З лютого 2016 р. працює на посаді асистента кафедри філософії філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Викладає курси: «Філософія», «Social media and politics» (англомовний спецкурс для магістрів-політологів).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!