Кохановська Марія Григорівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Телефон (робочий): (032) 239-42-10

Електронна пошта: m.kokhanovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: філософія культури, релігійна антропологія, соціокультурні трансформації у сучасному світі.

Публікації

Автор 37 наукових публікацій, 5 науково-публіцистичних та ряду навчально-методичних і журналістських матеріалів.

Кохановська М.Г. Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла II / М.Г. Кохановська // Наука. Релігія. Суспільство / гол. ред. А.І. Шевченко. – Донецьк : ІПШІ МОНУ і НАНУ “Наука і освіта”, 2010. – № 1’2010 . – С. 152-156. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33446

Кохановська М.Г. Моральна досконалість як відповідь на кризовість сучасного гуманізму (у філософсько-богословській спадщині Кароля Войтили) / М.Г. Кохановська // Вісник Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун. “НАУ-друк”, 2013. – № 2 (18). – С. 103-107. – (Філософія. Культурологія). http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK/article/view/7484/8542

Кохановська М.Г. Культурне зубожіння та занепад людства : характеристика Папою Іваном Павлом II сучасної епохи / М.Г. Кохановська // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / відп. ред.: М.М. Бровко, О.Г. Шутов. – К. : Видавн. центр КНЛУ, 2009. – Випуск 24. – С. 292-299.

 

Статті: 

Моральна досконалість як відповідь на кризовість сучасного гуманізму

Релігія і суспільні відносини у вченні Івана Павла ІІ

Культурне зубожіння та занепад людства

 

Біографія

Розклад занять 2016-2017 н.р.

Біографія

Кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету

2007 р. – магістр філософії (диплом з відзнакою). Львівський національний університет імені Івана Франка. Назва дипломної роботи: «Концептуальні особливості філософських поглядів Йосифа Сліпого».

2007 р. – завершила Міжінституційні Індивідуальні Гуманітарні Студії (МІГуС). Програма Варшавського університету, Львівського національного університету імені Івана Франка та Українського католицького університету.

2008 р. – магістр екуменічних наук за спеціальністю «релігійна журналістика». Магістерська програма екуменічних наук (Український католицький університет, ЛНУ імені Івана Франка). Захистила диплом на тему «Передумови та розгортання конфліктів між Українською Греко-Католицькою та Українською Православною Церквами на Львівщині у 1987–2007 роках».

2007–2009 рр. – докторантська стипендія Варшавського університету (FIAL, OBTA UW, МІГуС).

2007–2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла II)» за спеціальністю «філософська антропологія, філософія культури».

З 2011 р. асистент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2015 р. – керівник науково-методичних семінарів кафедри теорії та історії культури філософського факультету.

З вересня 2015 р. – порадник студентів-культурологів. Група ФФК–21с станом на 2016 р.

З червня 2016 р. – член Правління Асоціації випускників Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Курси: «Сучасний соціокультурний простір України», «Релігієзнавство», «Сучасна релігійна ситуація в Україні», «Історія української культури», «Історія зарубіжної культури», «Міжконфесійні та  міжрелігійні відносини».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!