Кірієнко Оксана Дмитрівна

Посада: асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Наукові інтереси

Політична суб’єктність та трансформація політики в умовах глобалізації, “інформаціонального” суспільства та суспільства ризику; соціальний конструктивізм: теорія соціального конструювання реальності й знання – механізми застосування у політичній науці; політичні та політологічні аспекти NBIC-конвергенції, постмодерні аспекти політичного відчуження.

Публікації

 1. Кірієнко О. Д. Принципи побудови індивідуальної ідентичності в епохи модерну та постмодерну у поглядах З. Баумана / О. Д. Кірієнко // Вісник Львівського університету. Сер. : філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 271–279.
 2. КірієнкоО. Д. Феномен політичного відчуження індивіда в контексті глобалізаційних трансформацій / О. Д. Кірієнко // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, II (4). – 2014. – Issue 23. – C. 65–71.
 3. Кірієнко О. Д. Теоретико-методологічні аспекти дослідження феномену політичної ідентичності / О. Д. Кірієнко // Вісник Львівського університету. Сер. : філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 6. – С. 164–172.
 4. Кірієнко О. Д. Принципи побудови політичної ідентичності в теорії соціального конструктивізму / О. Д. Кірієнко // Вісник Львівського університету. Сер. : філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 7. – С. 162–171.
 5. Кірієнко О. Д. Принципи трансформації політичної ідентичності індивіда в контексті індивідуалізації суспільства / О. Д. Кірієнко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2015. – Вип. 5. – С. 148–155.
 6. Кірієнко О. Д. Антиглобалізм як новий соціальний рух: структура, цінності, форми та методи діяльності / О. Д. Кірієнко // Вісник Львівського університету. Сер. : філософсько-політологічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С.304–
 7. КірієнкоО. Ризик як базовий чинники формування політичного простору / О. Кірієнко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 168–170.
 8. Кірієнко О. Медіа-простір як глобальний чинник політичного відчуження / О. Кірієнко // Наукова конференція Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Полтава, 2014. – С. 69–70.
 9. Кірієнко О. Принципи побудови політичної ідентичності в рамках конструктивістського підходу / О. Кірієнко // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 218–220.
 10. Кірієнко О. Стратегії побудови ідентичності індивіда в епохи модерну та постмодерну: підхід З. Баумана / О. Кірієнко // Становлення сучасної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Прага, 2015. – С. 105–107.
 11. Кірієнко О. Сучасні механізми конструювання політичної ідентичності в контексті теорії соціального конструктивізму / О. Кірієнко // Актуальні проблеми розвитку науки і техніки : матер. Iнаук.-техн. конф. – К., 2015. – С. 256–258.

Біографія

Народилась 12 листопада 1991 року. Протягом 2008-2013 рр. навчалась на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Політологія». У 2016 році закінчила аспірантуру і достроково захистила дисертацію на тему: «Принципи трансформації політичної ідентичності індивіда в умовах глобалізації». З 2016 року займає посаду асистента кафедри теорії та історії політичної науки.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!