Денисенко Валерій Миколайович

Посада: завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, професор кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Наукові інтереси

Проблеми історії та методології політичної науки, філософії науки, політичної антропології.

Курси

Публікації

Проблеми етнонаціональних відносин в умовах трансформації політичної системи в Україні (Львів, 1995);

Проблема раціональності та ірраціональності в політичних теоріях Нового часу європейської історії (Львів, 1997);

Філософія політики (Львів, 1999);

Історія зарубіжних політичних і правових вчень: Новий час (Львів, 1999);

Предмет, методи, закони політичної науки. Політологія (К., 2000; зі співавт.);

Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні (К., 2003; зі співавт.);

Дискурс свободи: утопія та реальність вибору (Львів, 2007);

Політологія. Вступ до спеціальності (Львів, 2007);

Денисенко В. М., Климончук В. Й. Аксіологія динаміки політичних процесів. Монографія. Львів, 2005. – 245 с.

Денисенко В.М. Антропологічна сутність політичного процесу / В.М. Денисенко // Трансформація суспільно-політичних процесів в Україні воєнного та післявоєнного періоду. –Мукачево, 2011. – С. 96–104.

Денисенко В. М., Остапець І. Ю., Привалов Ю. О. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 1. Класичні концепції свободи та цивілізації у західноєвропейській, філософській та політологічній традиціях: колективна монографія. Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. – 232 с.

Денисенко В. М., Климончук В. Й., Привалов Ю. О. Свобода як цивілізаційний принцип. У двох книгах. Книга 2. Історичні форми політичних свобод:антропологічний та інституційний виміри:колективна монографія. Київ-Львів:Простір-М, 2017. – 492 с.

Біографія

Канд. філос. наук (Творчий характер праці: сукупність та форми вияву, 1986), д-р політичних наук (Раціоналізм та ірраціоналізм у політичних теоріях Нового часу європейської історії, 1997), проф. (2000).

Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту. Від 1982 р., асист. аспірант (1985 – 1987), доц. (1988), проф. каф. політології Львів. ун-ту (2000), завідувач каф. теорії та історії політичної науки Львів. ун-ту (2007).

Автор монографій: Проблема раціональності та ірраціональності в політичних теоріях Нового часу європейської історії (1997), Проблеми етнонаціональних відносин в умовах трансформації політичної системи в Україні (1995), Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні (у співавторстві, 2003), Аксіологія динаміки політичних процесів (у співавтор., 2005), Дискурс свободи: утопія та реальність вибору (у співавтор., 2007) Автор численних наук. статей та підручників, зокр.: Філософія політики (1999), Історія зарубіжних політичних і правових вчень: Новий час (1999), Предмет, методи, закони політичної науки. Політологія: підручник (у співавтор., 2000); Політологія. Вступ до спеціальності : підручник для студентів вищих навчальних закладів (у співавтор., 2007); Myśli o języku, nauce s wartościach (у співавтор., 2006)

Проекти

Голова спеціаліз. вченої ради із захисту докт. та канд. дис. з політ. наук у Львів. ун-ті.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!