Денисенко Валерій Миколайович

Посада: завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, професор кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Курси

Біографія

канд. філос. наук (Творчий характер праці: сукупність та форми вияву, 1986), д-р політичних наук (Раціоналізм та ірраціоналізм у політичних теоріях Нового часу європейської історії, 1997), проф. (2000).

Закінчив філос. ф-т Київ. ун-ту. Від 1982 р., асист. аспірант (1985 – 1987), доц. (1988), проф. каф. політології Львів. ун-ту (2000), завідувач каф. теорії та історії політичної науки Львів. ун-ту (2007).

Автор монографій: Проблема раціональності та ірраціональності в політичних теоріях Нового часу європейської історії (1997), Проблеми етнонаціональних відносин в умовах трансформації політичної системи в Україні (1995), Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні (у співавторстві, 2003), Аксіологія динаміки політичних процесів (у співавтор., 2005), Дискурс свободи: утопія та реальність вибору (у співавтор., 2007) Автор численних наук. статей та підручників, зокр.: Філософія політики (1999), Історія зарубіжних політичних і правових вчень: Новий час (1999), Предмет, методи, закони політичної науки. Політологія: підручник (у співавтор., 2000); Політологія. Вступ до спеціальності : підручник для студентів вищих навчальних закладів (у співавтор., 2007); Myśli o języku, nauce s wartościach (у співавтор., 2006)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!