Осадчук Ігор Юрійович

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Електронна пошта: ihor.osadchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Порівняльна політологія, системи державного правління, політичні режими, політичні інститути пострадянських країн.

Курси

Публікації

Навчальні посібники:

 1. Осадчук І. Ю. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний аналіз: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 306 с.

 Статті у наукових фахових з політичних наук виданнях України:

 1. Осадчук І. Атипові парламентські системи правління (на прикладі країн Африки, Південної Америки й Океанії). Регіональні студії. 2019. № 17. С. 42–45.
 2. Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління у Грузії (2004–2013). Politicus. 2019. Вип. 2. С. 33–38. DOI:  https://doi.org/10.24195/2414-9616-2019-2-33-38.
 3. Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в Білорусі (1996–2018) та Казахстані (1995–2018). Політичне життя. 2019. № 1. С. 24–30.
 4. Осадчук І. Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизькій Республіці (1993–2010). Регіональні студії. 2019. № 16. С. 64–69.
 5. Осадчук І. Партійні системи в контексті функціонування атипових напівпрезидентських систем правління в Республіці Казахстан (1995–2018) і Російській Федерації (1993–2018). Politicus. 2018. Вип. 5/6. С. 66–73. DOI: 10.24195/2414-9616-2018-5-6-66-73.
 6. Осадчук І. Особливості політичних кланів у контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Киргизстані (1993–2010). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 21. С. 132–138.
 7. Осадчук І. Асамблейно-незалежна система правління у Швейцарській Конфедерації. Регіональні студії. 2018. № 15. С. 32–37.
 8. Осадчук І. Непрямі вибори президента як індикатор типовості чи атиповості президентських систем правління в Аргентині (1853–1994), Болівії (1985–1993) та Чилі (1925–1980). Регіональні студії. 2018. Вип. 14. С. 43–47.
 9. Осадчук І. Прямі вибори прем’єр-міністра як індикатор атипової парламентської системи правління в Державі Ізраїль (1996–2003). Політичне життя. 2018. № 4. С. 37–43. DOI: 10.31558/2519-2949.2018.4.6.
 10. Осадчук І. Атиповість президентської системи правління в Болівії (1985–1993 рр.). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 20. С. 187–192.
 11. Осадчук І., Литвин В. Атиповість напівпрезидентських систем державного правління в пострадянських країнах: контекст вотумів недовіри урядам. Politicus. 2018. Вип. 3. C. 49–57.
 12. Осадчук І. Політичний режим у Туреччині (2014–2017): змагальний, гегемоністський чи закритий авторитаризм? Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 16. C. 180–188.
 13. Осадчук І. Бонапартизм як історичний прототип авторитаризму у Франції (1852–1860). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 14. C. 162–168.
 14. Осадчук І. Бонапартизм як тип політичного режиму у Франції (1799–1814/1815). Гуманітарні візії. Вип. 3. № 2. С. 13–18.
 15. Осадчук І. Політичний режим Північної Кореї (1991–2016): тоталітаризм чи посттоталітаризм? Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. 2016. Вип. 17. С. 216–225.
 16. Осадчук І. «Партії влади» в Росії та країнах Центральної Азії. Politicus. 2016. № 3. С. 80–83.
 17. Осадчук І. Ефективність урядів у пострадянських країнах / Ігор Осадчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : «Питання політології». – 2015. – Вип. 28. – С. 26–31.
 18. Осадчук І. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті «патронажного президенталізму» в Туркменістані / Ігор Осадчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : «Питання політології». – 2014. – Вип. 27. – № 1132. – С. 59–62.
 19. Осадчук І. Політична культура суспільства як чинник президенціалізації напівпрезидентських систем правління у Білорусі (1996–2013) та Казахстані (1995–2013)  / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – Вип. 7. – С. 230–238.
 20. Осадчук І. «Партії влади» та партійні системи як чинники президенціалізації вищого і центрального рівнів систем інститутів виконавчої влади у Білорусі та Казахстані / Ігор Осадчук // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2013. – № 4. – С. 111–118.
 21. Осадчук І. Політична опозиція як чинник президенціалізації вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади у Білорусі / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 23 (4). – С. 38–49.
 22. Осадчук І. Конституційні референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 73–80.
 23. Осадчук І. Виборчий процес як чинник президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД  / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 23 (3). – С. 144–151.
 24. Осадчук І. Президенціалізація систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД: індексний аналіз та політична практика / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 159–166.
 25. Осадчук І. Президенціалізація/прем’єризація системи інститутів виконавчої влади в Росії  / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – Вип. 22 (3). – С. 294–299.
 26. Осадчук І. Основні чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану) / Ігор Осадчук // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 93–99.

Статті в інших виданнях України:

 1. Осадчук І., Романюк А., Литвин В. Особливості формування і функціонування партійних систем у Львівській області (2006–2017). Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 2. С. 24–37.
 2. Осадчук І., Литвин В. Теоретико-методологічні параметри і підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016). Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 149–193.

 Статті у міжнародних виданнях політологічної тематики:

 1. Osadchuk І.,Lytvyn V. The Atypicality of Semi-Presidentialism in Post-Soviet Countries: The Context of Votes of No Confidence in Governments. Studia Politica. Romanian Political Science Review. 2019. Vol. 19. No. 1. 5782.
 2. Осадчук І. Політичний режим у Німецькій імперії (1871–1890): модель змагального авторитаризму? Evropský politický a právní diskurz. 2018. Svazek 5. 1. vydání. S. 143150.
 3. Осадчук І. «Партії влади» та правлячі партії в пострадянських країнах. Evropský politický a právní diskurz. 2016. Svazek 3. 6. vydání. S. 154–161.
 4. Осадчук И. Технологии фальсификации результатов выборов Президента Российской Федерации 2012 года. Rosja. Reminiscencje – Diagnozy – Perspektywy / redakcja naukowa: Julita Biniewska.  Krakow, 2014. S. 67–78.
 5. Осадчук І. Основні чинники персоналізації політики у Білорусі. Rozwój polityczyny państw Europy Środkowej i Wschodniej: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Białobłockiego i Anatoliya Romanyuka.  Kutno, 2012. S. 91–102.

 Тези доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях:

 1. Осадчук І. Атипова парламентська система правління в Державі Ізраїль (1996–2003). Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. Львів, 2019. С. 140–144.
 2. Осадчук І. Постелекторальні пакти в контексті атиповості президентської системи правління в Болівії (1985–1993). Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 3 листопада 2018 року. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. Вип. 3. С. 257–260.
 3. Осадчук І. Партійні системи у нетипових напівпрезидентських системах правління в Білорусі, Казахстані й Росії. Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 року / відп. за випуск Анатолій Романюк, Віталій Литвин. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. Вип. 2. С. 178–181.
 4. Осадчук І., Ільницька Д. Конституційні реформи і «партія влади» в контексті формування та функціонування політичного режиму в Азербайджані. Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 29 березня 2018 р.). Львів: НУ ЛП, 2018. С. 117–119.
 5. Осадчук І. Політичні та правові інструменти формування і функціонування бонапартизму як історичної моделі авторитаризму у Франції (1802–1814). Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. Вип. 15. С. 96–99.
 6. Осадчук І. Особливості типологізації партійних систем в Україні. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. С. 125–129.
 7. Осадчук І. Представництво жінок у парламентах пострадянських країн. Соціально-політичні проблеми сучасності: I Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпропетровськ, 30 березня 2016 р. Дніпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. С. 47–49.
 8. Осадчук І. Стабільність урядових кабінетів у країнах Центральної Азії. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С. 137–140.
 9. Осадчук І. До питання розмежування понять «форма державного правління»та «система державного правління». Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. С. 175–176.
 10. Осадчук І. «Партії влади» та партійні системи як індикатори президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах Центральної Азії: індексний аналіз // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 152–156.
 11. Осадчук І. Політична опозиція як чинник президенціалізації системи інститутів виконавчої влади у Казахстані. Науковий діалог «Схід – Захід»: матер. ІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.): у 4 ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. Ч.  С. 237–241.
 12. ОсадчукІ. Непрямі вибори як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД. Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: матер. ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.): у 4 ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. Ч. C. 28–31.
 13. Осадчук І.Республіканські референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану). Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: матер. ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих наук. (м. Чернівці, 1 березня 2013 р.).Чернівці : Букрек, 2013. C. 100–102.
 14. Осадчук І. Ситуативна харизма глави держави як чинник президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану). Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. Вип.  С. 419–423.
 15. Осадчук І. Особливості формування та функціонування окружних виборчих комісій в контексті президенціалізації напівпрезидентської системи в Україні (на прикладі парламентських виборів 2012 року). Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матер. Криворіз. сесії І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.): у 5 ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2012. Ч.  С. 144–147.
 16. ОсадчукІ. Президенціалізація системи інститутів виконавчої влади: основні підходи до концептуалізації та індикатори визначення. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матер. Запор. сесії І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.): у 4 ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2012. Ч.  С. 30–32.
 17. Осадчук І. Президенціалізація напівпрезидентської форми правління: український контекст. Тези звітної  наукової конференції філософського факультету. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 308–311.
 18. Осадчук І. Концептуалізація поняття «президенціалізація». Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та асп. (м. Чернівці, 1 березня 2012 р.). Чернівці: Букрек, 2012. С. 126–129.

 

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо):                                                          

 1. Осадчук І. «Демократичний соціалізм», «Державна зрада», «Дисперсія влади», «Зелений» рух», «Парламентські партії», «Парламентсько-електоральні партії», «Указ», «Фронт політичний» // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації. 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ – 2000, 2014. С. 84, 93, 103, 136, 280, 395, 416.

 Кандидатська дисертація:

 1. Осадчук І. Порівняльний аналіз президенціалізації систем правління у Білорусі та Казахстані: дис. …канд. політ. наук: 23.00.02. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 288 c.

 

Біографія

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 р. закінчив філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримавши кваліфікацію «магістр політології» (з відзнакою).
У 2011–2014 рр. – аспірант кафедри політології.
З 2012 р. – асистент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2014 р. – кандидат політичних наук («Порівняльний аналіз президенціалізації систем правління у Білорусі та Казахстані»).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!