Осадчук Ігор Юрійович

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Електронна пошта: ihor.osadchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Порівняльна політологія, системи державного правління, політичні режими, політичні інститути пострадянських країн.

Курси

Публікації

Навчальні посібники:

 1. Осадчук І. Ю. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльний аналіз: навч. посібник / І. Ю. Осадчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 306 с.

 Статті у наукових фахових з політичних наук виданнях України:

 1. Осадчук І. Бонапартизм як історичний прототип авторитаризму у Франції (1852–1860) / Ігор Осадчук //Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2017. – Вип. 14. – C. 162–168.
 2. Осадчук І. Політичний режим Північної Кореї (1991–2016): тоталітаризм чи посттоталітаризм? / Ігор Осадчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2016. – Вип. 17. – С. 216–225.
 3. Осадчук І. «Партії влади» в Росії та країнах Центральної Азії  / Ігор Осадчук // Politicus. – 2016. – № 3. – С. 80–83.
 4. Осадчук І. Ефективність урядів у пострадянських країнах / Ігор Осадчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : «Питання політології». – 2015. – Вип. 28. – С. 26–31.
 5. Осадчук І. Особливості формування та функціонування правлячої еліти в контексті «патронажного президенталізму» в Туркменістані / Ігор Осадчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : «Питання політології». – 2014. – Вип. 27. – № 1132. – С. 59–62.
 6. Осадчук І. Політична культура суспільства як чинник президенціалізації напівпрезидентських систем правління у Білорусі (1996–2013) та Казахстані (1995–2013)  / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – Вип. 7. – С. 230–238.
 7. Осадчук І. «Партії влади» та партійні системи як чинники президенціалізації вищого і центрального рівнів систем інститутів виконавчої влади у Білорусі та Казахстані / Ігор Осадчук // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2013. – № 4. – С. 111–118.
 8. Осадчук І. Політична опозиція як чинник президенціалізації вищого і центрального рівнів системи інститутів виконавчої влади у Білорусі / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 23 (4). – С. 38–49.
 9. Осадчук І. Конституційні референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 6 (2). – С. 73–80.
 10. Осадчук І. Виборчий процес як чинник президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД  / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Вип. 23 (3). – С. 144–151.
 11. Осадчук І. Президенціалізація систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД: індексний аналіз та політична практика / Ігор Осадчук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 159–166.
 12. Осадчук І. Президенціалізація/прем’єризація системи інститутів виконавчої влади в Росії  / Ігор Осадчук // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – Вип. 22 (3). – С. 294–299.
 13. Осадчук І. Основні чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану) / Ігор Осадчук // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 93–99.

Статті в інших виданнях України:

 1. Осадчук І. Теоретико-методологічні параметри і підходи до типологізації партійних систем та емпірично-порівняльні результати їх верифікації на прикладі України (1990–2016) / Ігор Осадчук, Віталій Литвин // Політичні партії і вибори: українські та світові практики:  збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 року / За заг. редакцією А. Романюка. – Львів: Простір-М, 2017. – С. 149–193.

 Статті у міжнародних виданнях політологічної тематики:

 1. Осадчук І. Політичний режим у Німецькій імперії (1871–1890): модель змагального авторитаризму? / Ігор Осадчук // Evropský politický a právní diskurz. – 2018. – Svazek 5. 1. vydání.S. 143150.
 2. Осадчук І. «Партії влади» та правлячі партії в пострадянських країнах / Ігор Осадчук // Evropský politický a právní diskurz. – 2016. – Svazek 3. 6. vydání.S. 154–161.
 3. Осадчук И. Технологии фальсификации результатов выборов Президента Российской Федерации 2012 года / Игорь Осадчук // Rosja. Reminiscencje – Diagnozy – Perspektywy / redakcja naukowa : Julita Biniewska. – Krakow, 2014. – S. 67–78.
 4. Осадчук І. Основні чинники персоналізації політики у Білорусі / Ігор Осадчук // Rozwój polityczyny państw Europy Środkowej i Wschodniej : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Białobłockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2012. – S. 91–102.

 Тези доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях:

 1. Осадчук І. Особливості типологізації партійних систем в Україні // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 125–129.
 2. Осадчук І. Представництво жінок у парламентах пострадянських країн // Соціально-політичні проблеми сучасності: I Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, Дніпропетровськ, 30 березня 2016 р. – Дніпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 47–49.
 3. Осадчук І. Стабільність урядових кабінетів у країнах Центральної Азії // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 137–140.
 4. Осадчук І. До питання розмежування понять «форма державного правління»та «система державного правління» // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 175–176.
 5. Осадчук І. «Партії влади» та партійні системи як індикатори президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах Центральної Азії: індексний аналіз // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 152–156.
 6. Осадчук І. Політична опозиція як чинник президенціалізації системи інститутів виконавчої влади у Казахстані / І. Осадчук // Науковий діалог «Схід – Захід» : матер. ІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.) : у 4 ч. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Ч. 4. – С. 237–241.
 7. Осадчук І. Непрямі вибори як чинники президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах CНД / І. Осадчук // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні : матер. ІІІ Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.) : у 4 ч. – Дніпропетровськ : Інновація, 2013. – Ч. 3. – C. 28–31.
 8. Осадчук І.Республіканські референдуми/конституційні реформи як чинники президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану) / І. Осадчук // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матер. ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих наук. (м. Чернівці, 1 березня 2013 р.). – Чернівці : Букрек, 2013. – C. 100–102.
 9. Осадчук І. Ситуативна харизма глави держави як чинник президенціалізації системи інститутів виконавчої влади (на прикладі Білорусі та Казахстану) / І. Осадчук // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 10. – С. 419–423.
 10. Осадчук І. Особливості формування та функціонування окружних виборчих комісій в контексті президенціалізації напівпрезидентської системи в Україні (на прикладі парламентських виборів 2012 року) / І. Осадчук // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матер. Криворіз. сесії І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.) : у 5 ч. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – Ч. 3. – С. 144–147.
 11. Осадчук І. Президенціалізація системи інститутів виконавчої влади : основні підходи до концептуалізації та індикатори визначення / І. Осадчук // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матер. Запор. сесії І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.) : у 4 ч. – Дніпропетровськ : Інновація, 2012. – Ч. 3. – С. 30–32.
 12. Осадчук І. Президенціалізація напівпрезидентської форми правління : український контекст / І. Осадчук // Тези звітної  наукової конференції філософського факультету. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 308–311.
 13. Осадчук І. Концептуалізація поняття «президенціалізація» / І. Осадчук // Розвиток політичної науки : європейські практики та національні перспективи : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та асп. (м. Чернівці, 1 березня 2012 р.). – Чернівці : Букрек, 2012. – С. 126–129.

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо):                                                                         

 1. Осадчук І. «Демократичний соціалізм», «Державна зрада», «Дисперсія влади», «Зелений» рух», «Парламентські партії», «Парламентсько-електоральні партії», «Указ», «Фронт політичний» / Ігор Осадчук // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I–IV рівнів акредитації. – 3–тє видання, виправлене і доповнене / укладач В. М. Піча, наук. редакція Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – С. 84, 93, 103, 136, 280, 395, 416.

 

 

 

 

Біографія

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 р. закінчив філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, отримавши кваліфікацію «магістр політології» (з відзнакою).
У 2011–2014 рр. – аспірант кафедри політології.
З 2012 р. – асистент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2014 р. – кандидат політичних наук («Порівняльний аналіз президенціалізації систем правління у Білорусі та Казахстані»).

З 2018 р. – доцент кафедри політології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!