Поліщук Микола Васильович

Посада: завідувач кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: m_polis@lnu.edu.ua

Курси

Публікації

Статті:

1. Поліщук М., Мороз О. Історичний досвід формування інститутів представницької демократії в Україні та його значення для сучасного державотворчого процесу // Вісник Львівського ун-ту. Серія “Філософські науки”. – Випуск 1. – Львів, 1999. – С.189-193.
2. Поліщук М., Стасів В. Розбудова демократичної системи в Україні в контексті праці А. де токвіля “Демократія в Америці” // Серія “Міжнародні відносини”. – Випуск 1. – Львів, 2000. – С.158 -165.

Тези:

1. Актуальні проблеми дослідження політичного процесу в Україні // Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку. – Львів: ПАІС, 1999. – С.7-12.
2. Міжнародний аспект впливу на політичну стабільність в Україні // Україна і Центральна Європа: проблеми та перспективи інтеграції. – Львів: ЦПД, 1999. – С.138-144 (у співавт. – І.Кіянка).
Бібліографія навчально-методичних праць:

Посібники

1. Політологія. Хрестоматія української політичної думки. Кінець ХIX – перша половина ХХ ст. – Львів, 1996. (Семків О., Остудін В. та ін.)
2. Короткий політологічний словник. – Львів, 1994 (Кухта Б., Романюк А. та ін.).
3. Хто є хто в європейській та американській політичній науці. – Львів, 1997 (Кухта Б., Романюк А. та ін.).

Курси лекцій

1. Основи політології. – Львів, 1991 (Кухта Б., Романюк А. та ін.).
2. Основи політичної науки. – Львів, 1997. – Ч.1. (Кухта Б., Романюк А. та ін.).

Програми курсів

1. Політичні конфлікти. Програма курсу та плани семінарських занять. – Львів, 2001 (Скочиляс Л.).
2. Програма курсу політології для студентів університетів. – Львів, 1995; Львів, 1996 (Семків О., Романюк А. та ін.)
3. Політологія. Програма кандидатських іспитів та рекомендована тематика дисертаційних досліджень (для аспірантів всіх форм навчання та співшукачів). – Львів, 1996 (Семків О., Денисенко В., Романюк А., Світа Г.).

Плани семінарських занять

1. Політологія. Плани семінарських занять для студентів університету. – Львів, 1991; 1992; 1995; 1996.
2. Політологія. Плани семінарських занять для студентів правничого коледжу. – Львів, 2000 (Старецька Л.).

Біографія

Народився 1951 р. у Вінницькій області.
У 1978 р. закінчив філософський факультет Київського університету ім. Т. Шевченка.
У 1985 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Доцентське звання отримав у 1988 р.
На викладацькій роботі з 1978 р. Викладач суспільних дисциплін, зокрема, політології, політичної соціології, політичних конфліктів.
Іноземні мови: французька та російська.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!