Дисципліни вільного вибору

Філософський 3 семестр список студентів

Основи-психології – проф. Квас О.В.

Стилістика публічних виступів – доц. Гарбадин А.С.

Тероризм і політика – к.п.н. асист. Осадчук І.Ю.

Філософський 4 семестр список студентів

Ніцше та нігілізм – доц. Дахній А.Й.

Історія релігій світу – доц. Колесник І.М.

Психологія особистості та соціуму – проф. Гапон Н.П.

Психологія особистості та соціуму – доц. Сазонова О.В.