Дисципліни вільного вибору

ДВВС_2_семестр_2018-2019 н.р.

Медіаналітика_асист. Іленьків Г.В.

Психологія навчання та виховання_доц. Штепа О.С.

Психологія міжособових та внутрішньоособистісних конфліктів_доц. Вовк А.О.

Основи критичного мислення та евристики_асист. Пухта І.С.

ДВВС_1_семестр_2018-2019 н.р.

Людина як предмет філософії та літератури екзистенціалізму_доц. Дахній А.Й.

Ніцше та нігілізм_доц. Дахній А.Й.

Людина в соціумі_доц. Вовк А.О.

Тероризм і політика_доц. Осадчук І.Ю.

Техніки самопрезентації у публічних виступах_доц. Гарбадин А.С.