Кафедра політології

  • Про кафедру
  • Історія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Бібліотека
  • Новини

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 206

Буклет

Кафедра політології заснована в 1990 р. як загальноуніверситетська, з 1996 р. перебуває у складі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 р. на філософському факультеті відкрито спеціальність “Політологія” і кафедра стала випускаючою.

Сьогодні навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр». Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за спеціалізацією “політичні інститути та процеси”.

Кафедра забезпечує викладання навчальних курсів: політологія, історія зарубіжних політичних вчень, політична географія і геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн та України, аналіз соціальних систем, загальна теорія політики, політична регіоналістика, історія та теорія політичних партій, політичні еліти і політичне лідерство, політична соціологія, методика викладання соціально-політичних дисциплін, політична влада, псефологія, політична культура і психологія, політичний аналіз і прогнозування, місцеве самоврядування, політична ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, порівняльна політологія, політичні інститути: кількісні виміри аналізу, політичні режими сучасності, форми та системи державного правління, політичні проблеми соціального управління, політичні конфлікти, політична іміджелогія, політична комунікація, технологія виборчої кампанії, ЗМІ і політика тощо.

При кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка в 1994 р. на громадських засадах було створено Центр політичних досліджень. Одним із головних завдань діяльності Центру є залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до вивчення політичних процесів в Україні та, зокрема, Галичині. Також при кафедрі політології створено Асоціацію молодих політологів.

Кафедра політології співпрацює з науковими установами України, зокрема з: Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України; кафедрою політології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Інститутом історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника; кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; факультетом суспільних наук Ужгородського державного університету; кафедрою політології та державного управління Волинського національного університету; кафедрою політології Київського національного університету імені Т. Шевченка.

Також кафедра політології співпрацює з зарубіжними науковими установами, зокрема з: Міжнародним Вишеградським Фондом (Словаччина); Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща); факультетом політології і міжнародних відносин Ягеллонського університету (Краків, Польща) тощо. Як наслідок цього, здійснюється спільне з Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща) видання піврічника «Studium Europy Środkowej i Wschodniej» та інших наукових праць.

Крім того, кафедрою політології (координатори професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.) реалізовується Проект у рамках Вишеградського гранту університетського навчання (Visegrad University Studies Grant) та Програми “Східне партнерство” (Visegrad 4 Eastern Partnership Program).

image006

http://visegradfund.org/

Кафедра політології у своєму розвитку завдячує постатті Юрія Романовича Шведи – знаного науковця та педагога і просто цікавої особистості, – який працював разом із нами упродовж 1991-2016 рр.

Історія

Кафедра політології заснована в 1990 р. як загальноуніверситетська, з 1996 р. перебуває у складі філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997 р. на філософському факультеті відкрито спеціальність “Політологія” і кафедра стала випускаючою. Розширення кафедри зумовило її поділ у 2007 р. на кафедру політології та кафедру теорії та історії політичної науки. Сьогодні навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр». Підготовка майбутніх фахівців здійснюється за спеціалізацією “політичні інститути та процеси”. Випускники одержують спеціальність “Політолог-викладач. Магістр політології”.

politilogy_history_1politilogy_history_2

Першим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, професор Української академії політичних наук Семків О.І. (1990–1996 рр.). З 1997 р. кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент Поліщук М.В. На кафедрі працювали: доктор політичних наук, професор Денисенко В.М., кандидат філософських наук, професор Світа Г.М., кандидат філософських наук, професор Кухта Б.Л., кандидат історичних наук, доцент Остудін В.І., кандидат політичних наук, доцент Ржевська Н.Ф., доктор філософських наук, професор Колодій А.Ф., кандидат політичних наук, доцент Старецька Л.І., кандидат політичних наук, доцент Угрин Л.Я. Сьогодні на кафедрі працюють професор Романюк А.С., доценти Поліщук М.В., Шурко О.Б., Шведа Ю.Р., Скочиляс Л.С., Мандзій Л.С., Четверікова Л.О., Литвин В.С., Сліпецька Ю.М., Була С.П., асистенти Панарін А.С., Осадчук І.Ю., Зубрицька Д.М.

Кафедра забезпечує викладання навчальних курсів: політологія, історія зарубіжних політичних вчень, політична географія і геополітика, зовнішня політика зарубіжних країн та України, аналіз соціальних систем, загальна теорія політики, політична регіоналістика, історія та теорія політичних партій, політичні еліти і політичне лідерство, політична соціологія, методика викладання соціально-політичних дисциплін, політична влада, псефологія, політична культура і психологія, політичний аналіз і прогнозування, місцеве самоврядування, політична ідеологія, соціологія громадської думки, соціальна політика, порівняльна політологія, політичні інститути: кількісні виміри аналізу, політичні режими сучасності, форми та системи державного правління, політичні проблеми соціального управління, політичні конфлікти, політична іміджелогія, політична комунікація, технологія виборчої кампанії, ЗМІ і політика тощо.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри різного часу написано такі праці: “Соціально-політичні проблеми сучасного суспільства” (О. Семків, В. Денисенко, Б. Кухта та ін. К., 1991); “Основи політології” (за ред. Б. Кухти. Львів; К., 1991, 1992); “Політологія” (за ред. О. Семківа. Львів, 1993; 1994); “Короткий політологічний словник” (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук та ін. Львів, 1994); “Хто є хто в європейській та американській політології” (Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук. Львів, 1995); “Політологія. Кінець ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія” (за ред. О. Семківа. Львів, 1996); “Філософія політики” (В. Денисенко. Львів, 1999); “Історія західної політичної науки (Новий час)” (В. Денисенко. Львів, 1999); “Теорія демократії” (Г. Світа. Львів, 2001); “Партії та партійна система України” (Ю. Шведа. Львів, 2001); “Політична наука. Словник: категорії, поняття, терміни” (Б. Кухта, А. Романюк, Л. Старецька та ін. Львів, 2003); “Теорія політичних партій та партійних систем” (Ю. Шведа. Львів, 2004); “Політичні партії: Енциклопедичний словник” (Ю. Шведа. Львів, 2005); “Політична еліта: історія та теорія” (Л. Мандзій, О. Дащаківська. Львів, 2009); “Політологія: начальний практикум” (І. Киянка, М. Поліщук. Львів, 2010); “Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні” (Ю. Шведа. Львів, 2010); “Партії та вибори: енциклопедичний словник” (Ю. Шведа. Львів, 2010); “Історія політичних вчень: політичні доктрини ХХ – ХХI ст.” (А. Романюк. Київ, 2011); “Читанка-посібник “Громадянська освіта” (М. Поліщук, Б. Киянка, М. Буник. Львів, 2011); “Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії” (Ю. Шведа. Львів, 2012); “Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту” (Ю. Шведа. Львів, 2013); “Політична регіоналістика” (Ю. Сліпецька. Львів, 2014); “Соціальна політика” (Л. Четверікова. Львів, 2014); “Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу” (В. Литвин. Львів, 2014); “Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз” (А. Романюк, В. Литвин, Н. Панчак-Бялоблоцка. Львів, 2014); “Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії” (Ю. Шведа. Львів, 2014) тощо.

politilogy_history_3politilogy_history_4

politilogy_history_5politilogy_history_6

Головними напрямами наукових досліджень кафедри політології є такі: етнокультурні чинники політичного процесу в Україні (М. Поліщук); місцеве самоврядування, локальна демократія (С. Була); порівняльний аналіз політичних систем країн Європи (А. Романюк); політична культура, політична іміджелогія (О. Шурко); партії та партійна система, вибори та виборча система України (Ю. Шведа); дослідження діяльності парламентських фракцій, регіональна політика (Л. Скочиляс); дослідження процесу елітотворення в Україні (Л. Мандзій); політична ідеологія, соціальна політика (Л. Четверікова); порівняльна політологія, політичні партії, вибори та виборчі системи, форми та системи правління, політичні режими та політичні інститути (В. Литвин); політична регіоналістика, дослідження політичних систем країн Центрально-Східної Європи (Ю. Сліпецька); пострадянські політичні системи й інститути (І. Осадчук); політична комунікація (Д. Зубрицька); політична стабільність та системи правління (А. Панарін) тощо. Кафедра виконує наукову тему “Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду”. У цьому ракурсі опубліковано близько 500 наукових праць, зокрема: “Іван Франко: немарксистські погляди” (О. Семків. Львів, 1996); “Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу Європейської історії” (В. Денисенко. Львів, 1997); “Аксіологія динаміки політичних процесів” (В. Денисенко, В. Климончук. Львів, 2005); “Опозиційна особистість. Друга половина ХХ ст.” (Т. Батенко. Львів, 1997); “Прелюдія Путіна. Перебудова в Кремлі” (Т. Батенко. Львів, 2001); “Політико-правові засади фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна” (А. Романюк, Ю. Шведа, О. Шумельда. Львів, 2003); “Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи” (А. Романюк. Львів, 2004), “Партії та електоральна політика” (А. Романюк, Ю. Шведа. Львів, 2005), “Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави” (Л. Четверікова, Ю. Привалов. Львів, 2007) та низку інших. При кафедрі діє денна та заочна аспірантура та докторантура за спеціальністю “політичні інститути та процеси”. За роки існування здобувачами кафедри захищено низку докторських та кандидатських дисертацій. Щорічно на кафедрі проводять звітні наукові конференції, методологічні семінари. Крім того, періодично проводять міжнародні та всеукраїнські конференції, видають їхні матеріали. Кафедра політології співпрацює з ученими зарубіжних політологічних центрів та університетів Альберти (Канада), Канзасу (США), Люблін, Кракова, Вроцлава та Кутно (Польща), Вищої школи міжнародних відносин у Лодзі (Польща), а також провідних вищих навчальних і наукових закладів України (Києво-Могилянська Академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний університет, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАНУ, Ужгородський національний університет тощо). Співпраця здійснюється у таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою, участь у спільних наукових дослідженнях.

При кафедрі політології Львівського національного університету імені Івана Франка в 1994 р. на громадських засадах було створено Центр політичних досліджень. Одним із головних завдань діяльності Центру є залучення світового та українського досвіду політичного аналізу до вивчення політичних процесів в Україні та, зокрема, Галичині; формування громадянської політичної культури різних верств суспільства регіону; налагодження постійної співпраці між державними, політичними та науковими (академічними і недержавними) інституціями регіону, а також міжрегіональної співпраці в царині політичних наук. Центр працює над систематичним вивченням громадської думки з широкого спектру політичних питань; проведенням наукових досліджень із проблем влади, партійно-політичної структуризації українського суспільства, міжнаціональних та міжетнічних відносин, національної безпеки, а також перспектив інтеграції України у світове співтовариство; проведенням науково-теоретичних та науково-практичних конференцій із проблем, що входять до переліку спеціалізації Центру; проведенням прикладних досліджень із проблем регіональної та загальноукраїнської політики; організацією та проведенням семінарів, шкіл з метою поширення і популяризації політичної та громадянської освіти з особливим акцентом на студентське та молодіжне середовище; здійсненням поточного обміну інформацією між дослідницькими структурами України та світу; експертною та аналітичною підтримкою діяльності мас-медіа, громадських, політичних та державних структур; видавничою діяльністю у сфері політичних наук, загалом суспільно-гуманітарних дисциплін і зокрема тих, які безпосередньо лежать у площині розвитку громадянського суспільства.

politilogy_history_7

Також при кафедрі політології створено Асоціацію молодих політологів. Студенти-політологи регулярно беруть участь і виборюють призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з політології. Студенти кафедри політології є активними учасниками наукових конференцій, семінарів різних рівнів.

politilogy_history_8 politilogy_history_9 politilogy_history_10

Співробітники

завідувачПОЛІЩУК Микола Васильовичзавідувач
професорРОМАНЮК Анатолій Семеновичпрофесор
доцентБУЛА Світлана Петрівнадоцент
доцентЛИТВИН Віталій Сергійовичдоцент
доцентМАНДЗІЙ Любомира Степанівнадоцент
доцентСКОЧИЛЯС Любомир Степановичдоцент
доцентСЛІПЕЦЬКА Юлія Миронівнадоцент
доцентЧЕТВЕРІКОВА Лариса Олегівнадоцент
доцентШУРКО Оксана Богданівнадоцент
асистентЛОПАТА Мар'ян Олеговичасистент
асистентОСАДЧУК Ігор Юрійовичасистент
асистентПАНАРІН Андрій Сергійовичасистент
асистентЧМІЛЬ Ірина Ігорівнаасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Методичні матеріали

Вибіркові курси спеціалізації “Політичні інститути та процеси”. Аспірантура:

Партії та партійні системи в процесі трансформації (М. Поліщук) 1

Партії та партійні системи в процесі трансформації (М. Поліщук) 2


Курси спеціалізації “Політичні інститути та процеси”. Бакалаврат:

2 курс. Політичі режими (В. Литвин)

2 курс. Політичні інститути та системи (В. Литвин)


Навчальні плани:

Навчальний план. Бакалавр (2013 р.)

Навчальний план. Магістр (2015 р.)

Навчальний план. Спеціаліст (2016 р.)


Освітня програма магістратури. Ліцензування – 2016 р.:

Освітня програма 2016

Освітня програма 2016. Додаток 5

Освітня програма 2016. Додаток 6


До уваги студентів:

ВИМОГИ ДО ЗАСВОЄННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ, ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНИХ СТОРІНОК КУРСОВИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ, ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Дослідження

Головними напрямами наукових досліджень кафедри політології є або були такі: етнокультурні чинники політичного процесу в Україні (М. Поліщук); місцеве самоврядування, локальна демократія (С. Була); порівняльний аналіз політичних систем країн Європи (А. Романюк); політична культура, політична іміджелогія (О. Шурко); партії та партійна система, вибори та виборча система України (Ю. Шведа); дослідження діяльності парламентських фракцій, регіональна політика (Л. Скочиляс); дослідження процесу елітотворення в Україні (Л. Мандзій); політична ідеологія, соціальна політика (Л. Четверікова); порівняльна політологія, політичні партії, вибори та виборчі системи, форми та системи правління, політичні режими та політичні інститути (В. Литвин); політична регіоналістика, дослідження політичних систем країн Центрально-Східної Європи (Ю. Сліпецька); пострадянські політичні системи й інститути (І. Осадчук); політична комунікація (Д. Зубрицька); політична стабільність та системи правління (А. Панарін) тощо.

Кафедра виконує наукову тему “Політичний процес в Україні у контексті світового досвіду”. У цьому ракурсі опубліковано близько 500 наукових праць, зокрема: “Іван Франко: немарксистські погляди” (О. Семків. Львів, 1996); “Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу Європейської історії” (В. Денисенко. Львів, 1997); “Аксіологія динаміки політичних процесів” (В. Денисенко, В. Климончук. Львів, 2005); “Опозиційна особистість. Друга половина ХХ ст.” (Т. Батенко. Львів, 1997); “Прелюдія Путіна. Перебудова в Кремлі” (Т. Батенко. Львів, 2001); “Політико-правові засади фінансування політичних партій: світовий досвід та Україна” (А. Романюк, Ю. Шведа, О. Шумельда. Львів, 2003); “Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи” (А. Романюк. Львів, 2004), “Партії та електоральна політика” (А. Романюк, Ю. Шведа. Львів, 2005), “Сучасна парадигма метасоціального інституту: історико-теоретичні виміри соціальної держави” (Л. Четверікова, Ю. Привалов. Львів, 2007) та низку інших.

При кафедрі діє денна та заочна аспірантура та докторантура за спеціальністю “політичні інститути та процеси”. За роки існування здобувачами кафедри захищено низку докторських та кандидатських дисертацій.

Щорічно на кафедрі проводять звітні наукові конференції, методологічні семінари. Крім того, періодично проводять міжнародні та всеукраїнські конференції, видають їхні матеріали. Кафедра політології співпрацює з ученими зарубіжних політологічних центрів та університетів Альберти (Канада), Канзасу (США), Люблін, Кракова, Вроцлава та Кутно (Польща), Вищої школи міжнародних відносин у Лодзі (Польща), а також провідних вищих навчальних і наукових закладів України (Києво-Могилянська Академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донецький національний університет, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАНУ, Ужгородський національний університет тощо). Співпраця здійснюється у таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка монографій, підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою, участь у спільних наукових дослідженнях.

Наукові видання 2014 р.

11295670_918877591484933_7613766230105130967_n    11269091_918711084834917_6707135859555324864_n

IMG_20150128_151417IMG_20150128_152039IMG_20150128_152022Нове зображення (8)IMG_20150128_151315IMG_20150128_151330

Кафедрою політології спільно з Вищою школою міжнародної господарки (Кутно, Польща) здійснюється спільне видання піврічника «Studium Europy Środkowej i Wschodniej» та інших наукових праць.

Studium_2014_№_1kutno_OKLADKA_transformacje_OK

Завантажити вказані наукові праці можна за посиланнями:

Rozwój polityczny i społeczny państw Europy Środkowej i Wschodniej

Rozwój polityczny państw Europy Środkowej i Wschodniej

Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodnie

Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1

Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2

Studium Europy Środkowej i Wschodniej Nr 3

 

Бібліотека

Вибрані наукові та навчальні праці персоналу кафедри політології:

7 квітня 2017 р. відбулася міжнародна наукова конференція «Contemporary Dilemmas in International Affairs»

07.04.2017 | 21:30

Міжнародна наукова конференція була організована студентами-політологами філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка та організацією Koło Myśli Geopolitycznej на базі факультету міжнародних та політичних досліджень Ягеллонського університету в Кракові.

 
 

Читати »

19 березня 2017 року відбудеться презентація навчального посібника “Держава Ізраїль: політика і суспільство”. Реєстрація обов’язкова.

09.03.2017 | 20:21

19 березня 2017 року о 12-00 годині в Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться презентація навчального посібника “Держава Ізраїль: політика і суспільство” за авторством Володимира/Зєєва Ханіна, Анатолія Романюка та Велвла Черніна.
Для участі в заході просимо зареєструватися за онлайн-формою до 17 березня 2017 року.

Читати »

20 лютого 2017 року об 15.00 год. в 201 ауд. відбувся День пам’яті Сергія Кемського, Героя України, полеглого на Майдані

21.02.2017 | 23:22

Сергій народився 15 листопада 1981 року в Керчі. Отримав ступінь магістра політології на філософському факультеті ЛНУ ім.  І.Франка. Чоловік вів активну громадянську діяльність, був політологом, громадським активістом та журналістом. Його матеріали публікували газета «День» та «Українська правда». Сергій писав вірші, перекладав з англійської. Помер від кулі снайпера 20 лютого 2014 року.

Детально див.: http://leopolis.news/geroya-ukrayiny-yakyj-zagynuv-na-majdani-vshanuvaly-lvivski-studenty-politology/

Читати »

До уваги студентів і викладачів! Оновлено розклад занять на другий семестр 2016-2017 н.р. Перший тиждень навчання – по знаменнику.

01.02.2017 | 10:19

Упродовж двох тижнів у розкладі можливі зміни. За змінами у розкладі слідкуйте на дошці оголошень.
Перший курс
Другий курс
Третій курс
Четвертий курс
П’ятий курс (магістри)
П’ятий курс (спеціалісти)

Читати »